Konsultacja projektu statutu Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

14.04.2023

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl