Mały grant – oferta Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu

30.03.2023

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Wyszyńskiego 14, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 30.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 06.04.2023 r.