Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

27.03.2023

ZARZĄDZENIE NR 217/IK/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku