Mały grant – oferta Fundacji Wolne Miejsce

21.03.2023

Wpłynęła oferta Fundacji Wolne Miejsce na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w pokoju 201, w terminie do 28.03.2023 roku.

Dokumenty do pobrania