Warsztaty dla przedstawicieli zabrzańskich organizacji pozarządowych

10.03.2023

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli zabrzańskich organizacji pozarządowych w dniu 15.03.2023 w godzinach 12.00 – 15.00  na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi ułatwiających współpracę.

Na spotkanie można zabrać prezentacje lub rezultaty prowadzonych przez Państwa działań, np. prace manualne wykonane przez członków/podopiecznych organizacji.

Proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa i podanie liczby uczestników mailowo fres@ekonomiaspoleczna.org.pl lub telefonicznie 501 696 644 najpóźniej do 14.03.2023 r