Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

06.03.2023

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku.

Konkurs prowadzi:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435

Dokumenty do pobrania