Konkurs w dziedzinie prowadzenia i wsparcia działalności dziennego domu pobytu dla seniorów 60+

24.02.2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie zlecenia prowadzenia i wsparcia działalności dziennego domu pobytu dla seniorów 60+

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Dokumenty do pobrania