Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2023

17.02.2023

Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.

Wnioskodawcą w programie mogą być m.in. organizacje pozarządowe, wysokość możliwego wsparcia to maks. 90%, od 25.000 zł do 250.000 zł, termin składania wniosków to 22.02.2023 r.

Szczegóły dot. naboru znajdują się na poniższych stronach:

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Aktywni+ : granty.pl