Ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności” edycja 2023

17.02.2023

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Wnioskodawcą w programie może być JST lub organizacja pozarządowa, wysokość możliwego wsparcia to min. 30.000 – maks. 100.000 zł, do 80%, termin składania wniosków to 24.02.2023 r.

Szczegóły dot. naboru znajdują się na poniższych stronach:

Ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności” edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Od zależności ku samodzielności : granty.pl