Konsultacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

27.01.2023

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjędia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zabrze w latach 2023-2032.

Konsultacje prowadzi:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435