Konsultacje projektów uchwał

13.01.2023

Zapraszamy do konsultacji ogłoszeń Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektów uchwał.

Projekty uchwał:

  • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu;
  • w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze