Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statut Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych

05.01.2023