Mały grant – oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” – pomoc społeczna na rzecz Uchodźców z Ukrainy przebywających w Zabrzu

05.01.2023

Zapraszamy do konsultacji oferty Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”  złożonej w trybie art. 19a.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 12.01.2023 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35 lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w pokoju 201.