Konkurs w zakresie zdrowia publicznego

04.01.2023

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem ofertowym dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego w 2023 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Konkurs organizuje Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, tel. 32 37 33 435).