Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2023 roku

20.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 1149/WPTS/2022 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2023 roku