Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

07.12.2022

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2023.

Termin zamieszczenia Zarządzenia : 7.12.2022 r. do 28.12.2022 r.