Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury

07.12.2022

W związku z podjęciem Zarządzenia nr 1100/WKD/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert: 21 dni od daty ogłoszenia konkursu, tj. do 28 grudnia 2022 r.