Projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze

01.12.2022

Ogłoszenia z 30 listopada 2022 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/778/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze

Dokumenty do pobrania