Informacja dotycząca naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Zabrzu w 2023 roku.

30.11.2022

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli zabrzańskich organizacji pozarządowych do zgłaszania/aktualizacji  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących zgłaszane projekty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie COP Zabrze do 8.12.2022 r.