Mały grant Fundacji „Wolne Miejsce”

28.11.2022

Zapraszamy do konsultacji oferty złożonej w trybie 19a na zadanie organizowane przez Fundację „Wolne Miejsce”.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 05.12.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

Dokumenty do pobrania