Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

28.11.2022

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

Uwagi do projektu można wnosić do dnia 05.12.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35