Mały grant Forum Organizacji Pozarządowych – wsparcie osób starszych

21.11.2022

Zapraszamy do opiniowania oferty Forum Organizacji Pozarządowych złożonej w trybie art. 19a w sprawie elementarnego wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 28.11.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

Dokumenty do pobrania