Konsultacja projektu uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

07.11.2022

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/327/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Wnioski przyjmuje:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435