Konkurs dla NGO w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

07.11.2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert  na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2023 roku.

Oferty przyjmuje:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435