Ogłoszenie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

04.11.2022

W załączeniu przedstawiamy projekt ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 2022 i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, celem zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Konsultacja trwa od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r.

Wnioski przyjmuje:

Wydział Oświaty
e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 440