Konsultacja projektu Regulaminu wysokości dodatków dla nauczycieli

25.10.2022

Zapraszamy do konsultowania projektu „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.

Konsultacje trwają do 7 listopada. Uwagi należy wnosić do:

Wydział Oświaty
e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 440

Dokumenty do pobrania