Mały grant oferta Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu

06.10.2022

Oferta organizacji pozarządowej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu, która wpłynęła w trybie art.19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 13.10.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

Dokumenty do pobrania