Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 września 2022 r. dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków”

28.09.2022

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 września 2022 r. dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.