Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2022-2023

26.09.2022

Zarządzenie nr 895/ZPS/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.09.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2022-2023.