Mały grant Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni”

19.09.2022

Oferta organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Pogodni i Aktywni”, która wpłynęła w trybie art.19 a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 26.09.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35