Trwają prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

01.09.2022

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza zabrzańskie organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265) do przesyłania propozycji do programu na adres mailowy cop@um.zabrze.pl do dnia 15.09.2022 r.