Konsultacja w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

08.08.2022

Trwa konsultacja w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym, na okres od 08.08.2022 r. do 22.08.2022 r.

Konsultacje trwają 14 dni kalendarzowych. W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794

Dokumenty do pobrania