Mały grant Fundacji Arka Noego

10.06.2022

W załączeniu oferta małego grantu złożonego przez Fundację Arka Noego.

Konsultacje odbywają się w terminie od 10 do 17 czerwca 2022 roku.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 17.06.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

Dokumenty do pobrania