Mały grant – oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”

05.05.2022

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 05.05.2022 do 12.05.2022.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 12.05.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35