Mały grant – oferta Rzymskokatolickiej Parafii N.S.P.J

05.05.2022

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii N.S.P.J na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 05.05.2022 do 12.05.2022.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 12.05.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35 

Dokumenty do pobrania