Mały grant Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

29.03.2022

W załączeniu prezentujemy ofertę „małego granta” dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (41-808 Zabrze, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14), na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 29.03.2022 r. do dnia 05.04.2022 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 05.04.2022 r.

Dokumenty do pobrania