Numery PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

16.03.2022

16 marca rozpoczyna się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, w specjalnym trybie. Z kompletem niezbędnych dokumentów należy się zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu (pokoje nr 109, 110, 111, ul. Powstańców Śląskich 5-7).

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przyjmują petentów w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Miasto Zabrze umożliwia wykonanie bezpłatnie zdjęcia koniecznego do złożenia wniosku. Fotografie wykonywane są w budynku UM Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 – parter, pokój nr. 2.

Przy wejściu do w/w budynku stworzono również punkt informacyjny dedykowany obywatelom Ukrainy, którzy chcą wystąpić o nadanie nr. PESEL, w którym dyżuruje pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Numer PESEL pozwala m.in. na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce.

16 березня, починається оформлення залишків та трансляційних номерів Pesel в Україні, в спеціальному режимі. Завдяки сукупності необхідних документів, треба подати на факультет громадянських справ муніципального відділення в Забже (кімнатах № 109, 110, 111, вул. Powstańców śląskich 5-7).

Співробітники відділу громадських справ приймають заявників по понеділках від 7.30-17.00, а з вівторка до п’ятниці з 7.30-15.30.

Місто отримає можливість взяти безкоштовні фотографії, необхідні для подання заявки. Фотографії виконуються в будівлі М. М. Забзе в вул. Powstańców śląskich 5-7 – перший поверх, кімната №. 2.

На вході до вищезгаданого будівництва інформаційна точка, присвячена громадянам України, які хочуть запитувати ні. Песел, в якому він перебуває на службовому працівнику кафедри громадських справ.

Реєстрація перебування та надання номера Pesel для громадян України відбувається за їх проханням, на підставі допомоги акту з громадянами України у зв’язку з збройним конфліктом на території цієї країни. Номер Pesel дозволяє, серед іншого Про пошук зайнятості, прийняття науки, отримання пільг у сфері соціальної допомоги або використання охорони здоров’я в Польщі.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy (publikujemy go również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Więcej informacji nt. nadawania nru PESEL oraz e-usług dla obywateli Ukrainy znajdziecie Państwo TUTAJ oraz na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wiadomosci

Хто може отримати песел?

Кожен, хто:
• прибули з 24 лютого 2022 року до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з військовими діями,
• Застосувати (подання) будь-якому комунічному офісі.

Що потрібно підготувати?
Заявки для Псела України щодо Збройного конфлікту будуть доступні в будь-якому муніципальному офісі (ми також публікуємо його у додатку нижче).
Документ, який підтверджує дані, які ви надаєте у заявці та вашу особу. Якщо у вас немає такого документа, ви можете зробити заяву про відсутність за строго кримінальної відповідальності.

Дані, які ви вступаєте в пропозицію:
• Ім’я та прізвище,
• Дата і місце народження,
• країна народження та громадянство,
• Дата вступу до Польщі,
• Український реєстраційний номер – якщо у вас є,
• Для надійного профілю – контактна інформація: адреса електронної пошти та польський номер телефону.

Якщо ви заповните свою заявку від імені неповнолітнього (дитини до 18 років), дайте дані батьків та / або людину, яка виконує фактичні догляду за дітьми.

Більш детальну інформацію про трансляцію NRU PESEL та E-послуги для громадян України можна знайти тут та на веб-сайті https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/domosci