Zostaw swój 1 procent podatku w Zabrzu

22.02.2022

Jak co roku, zachęcamy Państwa do przekazania podczas rozliczania podatku dochodowego 1 procenta podatku na rzecz zabrzańskich organizacji pozarządowych. Każda złotówka przekazana na stowarzyszenia z 1 procentu jest ważna. Organizacje mogą wydać ją na dowolny cel, zgodnie ze swoją działalnością. Dlatego tak istotne jest, by w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać organizację lub osobę, na rzecz której ma zostać przekazany 1 procent z naszego podatku. Sprawmy, aby nasze pieniądze, choć w części wróciły do Zabrza i wsparły inicjatywy służące naszym mieszkańcom

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic. Od 2015 roku, w ramach budżetu partycypacyjnego, przeznaczamy na rzecz społeczności lokalnej kolejną kwotę. O jej wydatkowaniu decydują zabrzanie, sami wskazują na potrzeby inwestycyjne, a następnie w głosowaniu decydują, które z nich zostaną realizowane. Nie zapomnijmy również o możliwości przekazania zabrzańskim organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku dochodowego. Sprawmy, aby nasze pieniądze wsparły inicjatywy służące mieszkańcom Zabrza – dodaje prezydent.

1 procent podatku – tak w skrócie mówimy o 1 procencie podatku dochodowego od osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pozarządowym.  

Czym dokładnie jest 1 procent podatku?

Jest jedną setną podatku dochodowego od osób fizycznych, który co roku rozliczamy poprzez złożenie w formie papierowej czy też elektronicznej  właściwego formularza PIT do urzędu skarbowego. Przekazując 1 proc., samodzielnie decydujemy, gdzie trafią  pieniądze. 

Czy można przekazać 1 procent podatku dowolnej organizacji? 

1 procent podatku można przekazać organizacjom, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Kojarzymy go ze skrótem OPP. Status ten nie jest jednak przyznawany każdej istniejącej organizacji – by go otrzymać, muszą one spełnić  szereg ustawowych  wymóg.

Wykaz organizacji OPP publikowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie  każdorazowo nie później niż do 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą składać rozliczenia. Wykaz ten zawiera nazwę i siedzibę organizacji OPP, nr KRS oraz NIP, jeśli został on wpisany do KRS. 

W 2022 roku 36 zabrzańskich organizacji uprawnionych jest do otrzymania 1 procenta podatku. W 2021 roku 39 organizacji otrzymało z tego tytułu 2 267 854,21 zł. Środki te są niezmiernie ważne, bo m.in. właśnie dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Wykaz zabrzańskich organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta z podatku za 2021 rok w załączeniu.