Nowy obowiązek dla NGO: wpis beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru

13.01.2022

Dokonana w kwietniu 2021 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zmianami), wprowadziła istotne zmiany regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które spowodowały powstanie nowego obowiązku po stronie organizacji pozarządowych (NGO) wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich – poza stowarzyszeniami zwykłymi – organizacji NGO, a polega na dokonaniu, w terminie do 31 stycznia 2022 r., rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Należy zaznaczyć, że brak rejestracji usankcjonowano karami finansowymi.

O sposobie zgłoszenia więcej można przeczytać TUTAJ.