Otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w 2022 roku

29.12.2021

Nazwa zadania publicznego: upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców:

  1. Organizowanie rajdów i wycieczek dla mieszkańców Zabrza.
  2. Organizowanie prelekcji, warsztatów i konkursów o tematyce turystycznej i krajoznawczej.