Spotkanie opłatkowe zabrzańskich organizacji pozarządowych

15.12.2021

14 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych, podczas którego podsumowano miniony rok.

W wydarzeniu uczestniczył zastępca Prezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, który podziękowała przy tej okazji przedstawicielom sektora pozarządowego za zaangażowanie w życie miasta ­Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców, w ubiegłym roku organizacje pozarządowe zrealizowały zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości około 10,5 mln zł

Warto przypomnieć, że aż 39 zabrzańskich organizacji pozarządowych (NGOs) uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku. W ubiegłym roku z tego tytułu 35 organizacji otrzymało ponad 2,2 mln zł. Środki te są niezmiernie ważne, bo m.in. właśnie dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.