Konkurs w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

05.11.2021

Wydział Infrastruktury Komunalnej informuje o Zarządzeniu nr 873/IK/2021  Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 listopada 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022

Termin umieszczenia zarządzenia: 05.11.2021r.-26.11.2021 r.