Rusza konkurs „Wolontariusz Roku”

02.11.2021

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku”. Celem konkursu jest docenienie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem

„Wolontariusz Roku 2021”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych (formularz zgłoszeniowy, wzór uchwały, oświadczenia, klauzula informacyjna) można pobrać:

– ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: https://miastozabrze.pl/2021/10/29/wolontariusz-roku-czekamy-na-zgloszenia-2/

– osobiście w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, pokój 207.