Nabór kandydatów do komisji w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

19.10.2021

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji opiniujących zgłaszane projekty
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Organizacja pozarządowa może zgłosić kandydata przy pomocy formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz należy wypełnić i dostarczyć do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 do dnia 29.10.2021 r.

Dokumenty do pobrania