Otwarty konkurs ofert na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze na lata 2022 – 2032

06.09.2021

ZARZĄDZENIE NR 706/ZPS/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze na lata 2022 – 2032