Stowarzyszenia wracają do COPu

24.08.2021

W trakcie pandemii koronawirusa Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zmuszone było zawiesić możliwość spotykania się organizacji pozarządowych w salach przy ul. Brodzińskiego 4. Aktualna sytuacja epidemiczna zezwala już na przywrócenie spotkań, ale te odbywać się mogą w ścisłym reżimie sanitarnym.

Od 29 maja do 4 czerwca spotkania odbywać się mogą w godzinach od 9.00 do 10.30, od 11.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30. W okresie pomiędzy 7 czerwca a 2 lipca dodatkowo wprowadzony zostanie termin spotkań pomiędzy godz. 16.30 a 18.00.

Przerwy pomiędzy spotkaniami zostaną przeznaczone na wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję wszystkich powierzchni.

Jednocześnie spotkania muszą odbywać się w reżimie sanitarnym. Grupy ograniczone są do maksymalnie 15 osób. Przez całe spotkanie uczestnicy muszą mieć na twarzach maski ochronne. Zakazuje się jednocześnie spożywania jakichkolwiek posiłków oraz napojów, również butelkowanych, przyniesionych przez uczestników. Przed wejściem do budynku konieczna jest dezynfekcja dłoni lub przebywanie w rękawiczkach.

Organizacje pozarządowe chętne do wznowienia spotkań w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych proszone są o kontakt: tel. 32 271-04-74, e-mail: cop@um.zabrze.pl, copzabrze@gmail.com.