Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

12.08.2021

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne z partnerem programu dotacyjnego “Śląskie Lokalnie 2021–2023” finansowanego z programu NOWEFIO z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem konkursu „Śląskie Lokalnie 2021–2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw.

Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.fioslaskie.com

W trakcie spotkania poruszana będzie również tematyka dotycząca Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.

Termin i miejsce spotkania:

19 sierpnia 2021, godz. 17:00

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

Zabrze