Powołanie komisji w konkursie opieki nad zwięrzętami bezdomnymi

11.08.2021

Zarządzenie nr 664/IK/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2021 roku

Dokumenty do pobrania