Konsultacje projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

30.07.2021

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.

Konsultacje przyjmuje:

Agnieszka Gabor
Główny Specjalista ds. Pomocy Społecznej
tel. 32 37 33 406

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435