Informacja dla zabrzańskich organizacji pozarządowych

18.06.2021

Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze (Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu) informuje, że trwają prace dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, które działają na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres mailowy: cop@um.zabrze.pl

Program Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi  na 2021 r. dostępny jest na stronie: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/665683/Uchwa%C5%82a-XXVI_438_20